Önceki resim:


Sonraki resim:Truva Atı
Yukarıdaki resmi bilgisayarınıza kaydetmek için sağ tıklayıp "Farklı Kaydet"i seçiniz.
Resim: Truva Atı (Daha fazla resim için Çanakkale bölümüne bakınız)
Resim Hakkında Bilgiler: TROİA: Turuva (Troia, Troy, İlion ya da İlium) şehri Çanakkale'nin 30 km. kadar uzağındaki Hisarlık Tepesi üzerinde kurulmuştur. 1873 yılında Alman arkeolog Schliemann'ın kazılarına başladığı güne kadar yeri hakkında türlü söylentiler vardı.
Efsanelere göre şehri ilk kuran Trak'lardır. Bunlar İsa'dan önce 3000 yıllarında Boğazlar yolu ile Anadolu'ya geliyorlar ve Çanakkale dolaylarını dolaşıyorlar. Sonra Hisarlık Tepesini şehir yapmaya elverişli buluyorlar ve ilk Truva şehrini kuruyorlar. Yine efsanelere göre şehir bilinmeyen bir zamanda kim olduğu bilinmeyen Tros (veya Dardanos) adlı kral tarafından yapılıyor. Akha'ların Iliada'da anlatıldığı gibi yakıp yıktıkları şehir altıncı Truva'dır. Truva şehri tarihte birkaç defa yıkılmış ve tekrar yapılmıştır. Schliemann'a göre Truva'da birbiri üzerine dokuz şehir kurulmuştur. İlk şehir taş devrinin sonlarında, son şehir ise Romalılar tarafından yapılmıştır. 6. şehrin etrafındaki surlar efsanelere göre eski Truva kralı Laomedon tarafından Tanrılara (Poseidon, Apollon) yaptırıldığından çok sağlam ve kalındır. Truva şehri bu yüzden o zamanlar hiç alınamaz olarak bilinirdi. Ama Truva'nın ilk krallarından Laomedon, Herakles'i kızdırdığından Herakles, Telamon'la birlikte bir ordu toplayıp bir günde Truva'yı zaptetmişti. Bu olay, Agamemnon komutasındaki kuşatmadan onyıllar önce olmuştu.

Truvalılar, ticaret gemileri ile kara, Marmara ve Ege Denizinde ticaret yaparak çok zengin olmuşlardı. Çanakkale Boğazının, Ege Denizinin giriş kapısında olduğundan aynı zamanda boğazı da kontrol altına almışlardır. Halbuki bu sırada Minos devleti, Akha'lar tarafından yıkılmış, Ege Denizi ticareti ve Çanakkale boğazı bunlar tarafından ele geçirilmek istenmiştir. İşte bu rekabet yüzünden Truvalılar ile Akha'lar arasında hep bir sürtüşme olmuştur
Efsanelere göre şehri ilk kuran Trak'lardır. Bunlar İsa'dan önce 3000 yıllarında Boğazlar yolu ile Anadolu'ya geliyorlar ve Çanakkale dolaylarını dolaşıyorlar. Sonra Hisarlık Tepesini şehir yapmaya elverişli buluyorlar ve ilk Truva şehrini kuruyorlar. Yine efsanelere göre şehir bilinmeyen bir zamanda kim olduğu bilinmeyen Tros (veya Dardanos) adlı kral tarafından yapılıyor. Akha'ların Iliada'da anlatıldığı gibi yakıp yıktıkları şehir altıncı Truva'dır. Truva şehri tarihte birkaç defa yıkılmış ve tekrar yapılmıştır. Schliemann'a göre Truva'da birbiri üzerine dokuz şehir kurulmuştur. İlk şehir taş devrinin sonlarında, son şehir ise Romalılar tarafından yapılmıştır. 6. şehrin etrafındaki surlar efsanelere göre eski Truva kralı Laomedon tarafından Tanrılara (Poseidon, Apollon) yaptırıldığından çok sağlam ve kalındır. Truva şehri bu yüzden o zamanlar hiç alınamaz olarak bilinirdi. Ama Truva'nın ilk krallarından Laomedon, Herakles'i kızdırdığından Herakles, Telamon'la birlikte bir ordu toplayıp bir günde Truva'yı zaptetmişti. Bu olay, Agamemnon komutasındaki kuşatmadan onyıllar önce olmuştu.

Truvalılar, ticaret gemileri ile kara, Marmara ve Ege Denizinde ticaret yaparak çok zengin olmuşlardı. Çanakkale Boğazının, Ege Denizinin giriş kapısında olduğundan aynı zamanda boğazı da kontrol altına almışlardır. Halbuki bu sırada Minos devleti, Akha'lar tarafından yıkılmış, Ege Denizi ticareti ve Çanakkale boğazı bunlar tarafından ele geçirilmek istenmiştir. İşte bu rekabet yüzünden Truvalılar ile Akha'lar arasında hep bir sürtüşme olmuştur.kaynak:clubafrodit.com

TRUVA'nın DÜŞÜŞÜ

10 Senelik Kuşatmanın Sonunda 'Tahta At' Şehri Ele Geçirdi

Birleşik Yunan ordularının on sene süren kuşatmasının ardından, Truva Şehri Yunan kabilesi Akalar tarafından ele geçirildi.

Truva Kralı'nın oğlu Paris'in Helena'yı kaçırması yüzünden başlayan savaş süresince her iki taraf peşpeşe sayısız zafer ve yenilgi yaşadı. Her iki taraf, zaman zaman, Ege denizine kıyısı olan topraklarda yaşayan müttefiklerini yardıma çağırdı. Anadolu halkı bu saldırıları, art niyetli Yunan kabilelerinin, planlanmış bir akını olarak yorumladı. Onlara göre dünya güzeli Helena'nın kaçırılması sadece bir bahaneydi.

Söylenenlere göre, seferber edilen askeri kuvvetlerin dışında, birleşik tanrılar topluluğu da bu çarpışmalara katkıda bulundu. Yunanlıların ve Truvalıların yeminli tanıklıklarına göre, tarafsız kalan tanrıların babası Zeus Olimpos'un haricindeki bütün tanrılar, bu savaşta bir tarafı tuttular.

Kalın ve kuvvetlendirilmiş kaleleri sayesinde Truva, seneler boyunca düşman saldırılarına dayanmayı başarmıştı. Yıllar boyunca süren savaş sırasında, sayısız cesaret örneklerine rastlandı. Şehir kaleleri dışında da sayısız kıyasıya göğüs göğüse karşılaşma gerçekleşti. Kuşatmanın onuncu yılında, Paris'in kardeşi Truvalı kahraman Hektor, Akaların en ünlü savaşçılarından Akilles'le, teke tek mücadele sırasında öldürüldü. Bunun üzerine Paris, Akilles'i öldürerek öcünü aldı.

Bütün bu kahramanlıklara rağmen, savaş hiçbir sonuca varamadı. Savaş ancak, Ai'nin ele geçirilişini hatırlatan olağanüstü kurnaz bir taktik sayesinde sona erdirilebildi :

Yunanlılar, gösteriş olarak, kuşatmayı kaldıracakmış gibi hazırlıklar yaptıktan sonra arkalarında kocaman bir tahta at bırakarak çekildiler. Sevinç içindeki Truvalılar bu ganimeti hemencecik şehir duvarlarının içine taşıdılar. Bu karar onların sonu oldu.

Atın içinde gizlenmiş olan silahlı bir Aka birliği, saklandıkları yerden fırlayarak Truva halkına saldırdı. Karanlıktan faydalanarak kaleye geri dönen diğer Aka birlikleri de onlara katıldı. Kısa ve şiddetli bir savaşın ardından şehir ele geçirildi
Tarih: 15.01.2007 20:41
Rating: 3.73 (135 Oy:)
Boyut: 67.9 KB
    İletişim için mail adresimiz (contact us): kaliteliresimler © hotmail.com  |  Copyright © 2014  |    Gizlilik Politikası 4images  |  4homepages.de