Önceki resim:
Maraş Kalesi
Yukarıdaki resmi bilgisayarınıza kaydetmek için sağ tıklayıp "Farklı Kaydet"i seçiniz.
Resim: Maraş Kalesi (Daha fazla resim için Kahramanmaraş bölümüne bakınız)
Resim Hakkında Bilgiler: MÂR-I İŞ KALESİ

Halep köprüsü denilen yerde bir nehri geçip, Arslanlı belini on saatte aştık. İkinci bacdar mevkiinde misafir olduk. Ama kesici harami asılacaklarıdır; fakat şehre yakındır. Allaha hamdolsun bir gece kaldık. Bize itibar ettiler. Buradan yine doğuya gidip, Kadı Gölü kenarında çimenlikleri seyrettik. Nihayet Karaçay Nehrini geçtik. Bir saatte göründü. Bütün ahalisini o ejderha yediği için mâr-ı İş 'ten galat olarak Maraş derler. Sultan Dahhak 'ın şehri idi. Dahhak 'ın iki omuz başını şeytan öpünce, omuzlarında iki ejderha peyda oldu. Şehir halkının her gün birkaçını katledip beyinlerini bu ki yılana verirdi. Nihayet demirci Gâve baş kaldırıp Dahhak 'ı öldürür büyük Şehir imiş. Hicretten sonra Esved Bin (Mikad bin Esved) fethedip kulesini yıktı. 921 de bütün halkı âsi olup, Yavuz Selim İran seferine giderken korkularından Sultan Selim 'e itaat ettiler. Yine vilayetleri Zülkadriye oğullarına ihsan olundu. kanuni Süleyman Zamanında yine isyan edip, Pâdişahın fermanı ile bir kale yapıldı. Etrafı altı yüz adım ve dört köşedir. Etrafında hendeği yoktur. Kapısının dışındaki kalelerin birbirine bakan dört tane Arslan tasviri vardır. Kapı üzerindeki tarihinde (....... Sultan Süleyman Han ibn Selim, han sene 915) yazılıdır. Bu kapının içinde kapılar arasında tahta üzerine yazılı tarihi şöyledir:

Anıncün didi Hâtif tarihini
Devâmü izzü rif 'at kıl ilâhî

Tâmir olunduğunda târih budur:

Saklıya halk eyliye cümle elemlerden berî (1054)

Kale içinde bir mahalle, 100 ev, bir Süleyman han camii vardır. Bu eski bir eyalettir. Anadolu 'dan sonra gelir. Ama kanuna göre, Anadolu paşasının üstünde sayılır. Zülkadriye tahtıdır. Paşasının hassı 628.450 akçedir. Sancakları bunlardır: Ayıntap, Malatya, Niğde, Kars, Sanusad ... Alaybeyisi, Çeribaşısı, mal ve tımar deftarı, çavuşlar emini ve 170 çavuşları vardır. Bunlar mansıplarını İstanbul'dan Ruûs-i Hümâyun ile alırlar. Maraş defter kethüdâsının hassı 87.730 akçedir. Maraş sancağında tımar ve zeâmet 1.018 kılıçtır. Ama bütün eyaletinde 2.169 tımar, 29 zeâmettir. Tımar erbabı cebelileriyle 5.500 asker olur. Bunları hasılları 9.423.067 akçe olur. Maraş sancağı 500 akçe şerif kazadır. Hükmündeki kazaları bunlardır:

Maraş ve şehir etrafı Havsuslol, Güvercinlik, Yenice, Zeytuniye, Bertiz, Gönyük, Yürükan, Haruniye, Asderan ilbeyli dir.

Kaynak: "http://www.kahramanmaras.gov.tr/"

[En güzel Kahramanmaraş resimleri için doğru adrestesiniz.]
Tarih: 29.03.2007 19:09
Rating: 4.09 (69 Oy:)
Boyut: 149.7 KB
    İletişim için mail adresimiz (contact us): kaliteliresimler © hotmail.com  |  Copyright © 2014  |    Gizlilik Politikası 4images  |  4homepages.de


SİTELERİMİZ:

porno - film izle hd - porno site
maç izle - porno bedava