Önceki resim:


Sonraki resim:Yağlı Boya Tablo- Deniz Feneri
Yukarıdaki resmi bilgisayarınıza kaydetmek için sağ tıklayıp "Farklı Kaydet"i seçiniz.
Resim: Yağlı Boya Tablo- Deniz Feneri (Daha fazla resim için Yağlı Boya Tablolar ve Sanat Eserleri bölümüne bakınız)
Resim Hakkında Bilgiler: Batı resmi, milattan sonra dini konuları sembolik bir şekilde resmetmeye odaklanmıştır ancak figürler hareketsiz, kompozisyonlar ise kuralcıdır. Rönesanstan sonra dini konuların dışına çıkılmaya başlanmış, ressamlar eserlerine vermek istedikleri anlamlara göre nüanslar katmaya başlamışlardır. Rönesans ile canlanan ve doğayı inceleyerek, detaylı şekilde, olduğu gibi resmetme arzusu perspektif tekniğinin geliştirilmesine yol açmıştır. Leonardo da Vinci'nin anatomi analizleri eşsizdir.

İslam dini, Allah yaratılarını taklit etmeyi insanoğluna yasakladığı için İslami resimler 18. Yüzyılın ortalarına kadar, daha çok soyut desenler ve yazının şekillendirilmesi Hat sanatı, Ebru ve minyatür ile sınırlı kalmıştır.

1860-1869 döneminde, Paris’te Gerome’un öğrencisi olan Osman Hamdi Bey, ülkesine döndükten sonra gerçekleştirdiği yapıtlar ve Sanayii Nefise Mektebi'ni kurmasıyla birlikte, resim sanatı Doğu toplumlarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde, dünya resim tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilen pek çok Türk ressam bulunmaktadır.

1880'lerde, kimine göre Tonalizm, kimine göre Sembolizm akımlarıyla başlayan modern resim, konusunu avam insanda, onun gündelik yaşamında, psikolojisinde bulur. Kompozisyon, ışık, renk, çizgi, perspektif konularında konmus kurallari yıkma, özgürleşme arzusu öne çıkar.


1945'lerde ortaya çıkan Soyut Ekspresyonizm akımı ile resim sanatı, tamamen insanın iç dünyasına inerek somut dünyadan, kurallardan ve kalıplardan uzaklaşır; mutlak gerçeği arar, böyle bir şey olmadığına karar verir ve Fluxus akımından sonra kendini kavramsal sanata bırakır. Artık resim, sadece bir soru haline gelmiştir ve hemen hemen daima daha büyük bir bütünün ufak bir parçasını oluşturmaktadır (bkz. Enstalasyon).

Bugün, resmin (ve sanatın) öldüğü iddialarına rağmen günümüz yaşam şekline uygun bir \"çok kültürlülük\" egemenlik sürmektedir.

Resim oluşturmakta kullanılan araçlar
-------------------------------------------------
Biçimsel
Kompozisyon
Doluluk-Boşluk oranı
Renk
Ritim
Denge
Grafik yöntemler
İzleyicinin gözünü resim yüzeyinde dolaştırmak
Kompozisyon ve elemanlarda denge sağlamak
Pozitif-Negatif; tüm boşluğu gözönünde bulundurma
Grafik araçlar
Formların Geometrisi(küp-üçgen-kare-dikey çigi-yatay çizgi vb.)
Bakış açısı (Lineer Perspektif, Espas, iki boyutluluk)
Düz çizgiler/Eğriler
proporsiyon/diziliş ve plan
Kaynak: tr.wikipedia.org/wiki/Resim
Tarih: 28.11.2006 20:26
Rating: 4.36 (87 Oy:)
Boyut: 98.9 KB
    İletişim için mail adresimiz (contact us): kaliteliresimler © hotmail.com  |  Copyright © 2014  |    Gizlilik Politikası 4images  |  4homepages.de


SİTELERİMİZ:

porno - film izle hd - porno site
maç izle - porno bedava