Önceki resim:


Sonraki resim:Gaziantep Zeugma
Yukarıdaki resmi bilgisayarınıza kaydetmek için sağ tıklayıp "Farklı Kaydet"i seçiniz.
Resim: Gaziantep Zeugma (Daha fazla resim için İl İl Türkiye bölümüne bakınız)
Resim Hakkında Bilgiler: Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde korunan ve Gaziantep dışında sergilenmesi programlanan Zeugma mozaikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel sivil toplum örgütleri arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında demir parmaklıklar ardına kilitlendi. AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Gaziantep M1Alışveriş Merkezi ile NATO toplantısı sırasında İstanbul'daki Topkapı Müzesi'nde sergilenmesi programlanan ve bu sergilere hazırlanan mozaikler, Gaziantep 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği ihtiyatitedbir kararı sonrasında sandıklar içinde bekletilmeye başlandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin, eserlerin Gaziantep dışında sergilenmesinin Gaziantep'in tanıtımına önemli katkısağlayacağına ilişkin açıklamalarına karşın sivil toplum kuruluşlarıtemsilcileri, mozaiklerin, taşıma sırasında ciddi hasar göreceğine, sergilenmesinden sonra Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne iade edilmeyeceğine inanıyor.Mozaiklerin Gaziantep'ten götürülmesinin önüne geçmek için Gaziantep Zeugma Platformu'nu oluşturan sivil toplum örgütleri, buamaç doğrultusunda basın açıklamaları yaparak kamuoyundan destek istiyor. -NE OLACAK ŞİMDİ?- Bakanlık ile sivil toplum kuruluşları arasında yaşanan anlaşmazlık, Gaziantep Zeugma Platformu'nun Gaziantep 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyla yeni bir boyut kazandı. Mozaiklerin taşınmaz kültür varlığı olduğu ve bulundukları yerden bir başka yere taşınmalarının, 2863 Sayılı Yasa'nın 6. ve 20.maddelerine aykırı olduğu savıyla yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme, ihtiyati tedbir kararı vererek, eserlerin müze dışına çıkarılmasını yasakladı. Mahkeme, ihtiyati tedbir kararını, eserlerin taşıma işlemi sırasında hasar görüp görmeyeceğine ilişkin ortada bilirkişi raporu bulunmamasını gerekçe göstererek aldı. Mahkemenin bu kararı üzerine götürülmeye hazırlanan mozaikler, yediemin olarak belirlenen Müze Müdürü Hamza Göllüce'ye teslim edildi.Bu arada, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen yazılı emirle il dışında sergilenecek mozaikler yeniden Gaziantep'e getirilinceye kadar müzenin ziyarete kapatılmasını istedi. Bu karar doğrultusunda halen Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne ziyaretçi alınmıyor.

Gaziantep için tarihi ve kültürel bir değer taşıyan Belkıs/Zeugma , Gaziantep'in Nizip ilçesinin 10 km. doğusunda , Gaziantep'in Fırat Nehri kenarında aynı adı taşıyan köyde yaklaşık 20 bin dönümlük bir arazi üzerinde yer almaktadır.

Gaziantep dendiğinde akla gelen ilk kavramlardan biri olan Zeugma'nın kelime anlamı geçit veya köprüdür.Selevkos Nikator (Büyük İskender'in generallerinden) M.Ö. 300'de Belkıs/Zeugma'nın ilk yerleşimi olan Selevkeya Euphrates kentini kurar.Gaziantep'in tarihi motifleri arasında yer alan Belkıs/Zeugma M.Ö. 64 yılında Roma İmparatorluğu'nun topraklarına katılır. M.S. 256 yılında Sasani kralı Sapur | Belkıs / Zeugma'yı ele geçirerek kenti yakıp yıkar. Bu tarihten itibaren Zeugma bir daha kendini toparlayamaz ve Roma dönemindeki ihtişamına ulaşamaz. Belkıs / Zeugma ; M.S. 4.yüzyılda Geç Roma, M.S. 5. ve 6. yüzyıllarda ise Erken Bizans hakimiyetine girmiştir. M.S. 7. yüzyılda Arap akınları neticesinde Belkıs / Zeugma terk edilir. Daha sonraları M.S.10. ve 12. yüzyıllar arasında küçük bir Abbasi yerleşimi bölgede yer alır ve M.S. 17. yüzyıl da ise Belkıs köyü kurulur. Belkıs / Zeugma , Kommagene Krallığı'nın dört önemli kentinden birisidir.

Gaziantep'in ve bu kentin çevresinde yaşayan türk halkının Zeugma kavramına bakışı , sadece tarihte yaşanmış olan önemli olaylardan ve içinde barındırdığı kültürel motiflerden kaynaklanmamaktadır; Helenistik dönemde “Fırat Seleukeia”sı adıyla anılmış olan kent, Fırat Nehri üzerinde bir iskelesi bulunan ve Antakya'dan Çin'e uzanan İpek Yolu'nun Zeugma'dan geçmesi dolayısıyla önemli bir ticaret potansiyeline sahip antik bir şehir olasının da önemi oldukça büyüktür.tarihi kitaplarda veya bir çok kent rehberinde bulabileceğiniz bir bilgidir bu: Roma döneminde buraya Anadolu'lu askerlerden oluşturulan “Sikitia (İskit) Lejyonu” adı verilen askeri birlik konuşlandırılmıştır. Bu birlik daha sonraları, daha bir Romalı karekter kazanarak “Dördüncü Lejyon” adıyla görev yapmış olup, Zeugma'da özellikle asker karekterinin ağır bastığı bir nekropol heykeltraşlığı akımının başlamasına neden olmuştur.Bu alanda steller, kaya kabartmaları,heykeller ve sunaklar gibi değişik formlarda ortaya koyduğu örneklerden yeni oluşmaya başlayan Zeugma karekterini hissettirmiştir. Bugün tüm Gaziantepliler tarafından bilinen Zeugma, Roma döneminde biraz da Lejyon merkezi olmanın verdiği canlılıkla oldukça zenginleşmiştir. Belkıs / Zeugma ile Fırat'nın karşı kıyısındaki Apameia kentine bağlantı sağlayan, büyük olasılıkla ağaç kütüklerinden yapılmış sallara dayanan ahşap bir köprü bulunmaktaydı.

Nitekim burada o dönemin büyük bir gümrük olduğu ve azımsanmayacak miktarda bir sınır ticaretinin yapıldığı belirlenmiştir.Çünkü günümüzde İskeleüstü olarak adlandırılan tepede yapılan kazılar sonucunda bir arşiv odasında Bulla adı verilen 65.000 adet mühür baskısı ele geçirilmiştir. bu da Gaziantep'in sahip olduğu ve koruduğu zenginliklerden biridir.

Gaziantep'in kent rehberlerinde sık sık karşılaşacağınız bir isimdir Zeugma.Aslında Zeugma'ya sadece bir isim gözüyle bakmak yanlıştır;aynı zamanda simgelediği birçok değer ve kavram da vardır.Bu bağlamda ona bir yaşam felsefesi de diyebiliriz.Mesela papirus, parşomen, para torbaları ve gümrük balyalarını mühürlemede kullanılan mühür baskıları Zeugma'da güçlü bir haberleşme ağının yanında büyük bir ticaretin yapıldığını da göstermektedir.

Kent rehberimiz içerisinde biraz da Zeugma'nın Gaziantep topraklarında nasıl bir dağılımla yerleştiğini gösterelim
Fırat'ın kıyısından başlayarak batıya doğru 300 metre yükselen engebeli yamaçlar, akropol eteklerine kadar yerleşim yeridir. Bu yamaçlarının güney ve batı kesimi nekropol, doğu ve kuzeydoğu tarafları mahalleler, kuzey kesimi ise kentin yönetimi ve toplumsal bölümleri ile lejyon bölgesi idi. Akropol'ün üzerinde ise, kentin adına bastırılan Zeugma sikkelerinde sıkça rastlanan Tykhe Tapınağı bulunmaktaydı.
Şimdiki haliyle Gaziantep şehrimiz,bu güzel kentimiz,yaklaşık 4-5 metre kalınlıkta toprak dolgu altındadır ve bütün alan Antep fıstığı ağaçlarıyla kaplıdır.Toprak üzerinde ise sadece birkaç yapı izi ile birkaç mimari parça izlenebilmektedir.Uzun yıllardan beri kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığına maruz kalan kentimiz önemini 1992 yılında kaçakçılara karşı Gaziantep Müzesi'nce Arkeolog Dr. Rıfat ERGEÇ başkanlığında başlayan kazılarla göstermiştir.İlk kazılarda bir Roma villası ortaya çıkarılmıştır. Daha sonraları iki villanın teras mozaikleri çıkarılarak Gaziantep Müzesi'ne taşınmıştır. elkıs / Zeugma da 1987, 1992-1997,1993-1994,1996-1998 ve 1998-1999 dönemlerinde zaman zaman yabancı Üniversitelerden Arkeolog ve ekiplerin katıldığı arkeolojik kazılar yapılmıştır.


Bu kazılarda çok kaliteli bronz eşyalar ve heykelcikler (bronzdan kanatlı ayaklar) , sikkeler, heykeller, mezar stelleri ve kabartmalar elde edilmiştir. Bu eserler Gaziantep Müzesi Belkıs / Zeugma Salonunda sergilenmektedir.Gaziantep kentinin, başka bir ifadeyle Zeugma kentinin ileri gelenleri, zenginleri, yüksek rütbeli subayları gibi elit tabakanın oturduğu anlaşılan villalar bölgesi tamamen Fırat manzarasına hakim ve güney rüzgarlarına açıktır.


Gaziantep kentinde 1992 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan M.S. 2. yüzyıla tarihlenen Roma villasında Atriumlu plana sahip olan evin baş odası (tablinium) ve önündeki galeride sanat değeri çok yüksek mozaikler bulunmuştur.7,5 x 3,75 metre boyutunda olan mozaik döşemede üzüm ve şarap tanrısı Dionysos ve karısı Ariadne'nin düğün merasimi tasvir edilmiştir.Fırat taşlarıyla işlenmiş olan mozaiklerde, tonlarıyla birlikte 13 renk kullanılmıştır.Bu sanat değeri çok yüksek olan mozaikler yerinde korunarak sergilenmek üzere önlemler alınarak ziyarete açılmıştır. Fakat ülkemizin bir çok bölgesinde olduğu gibi bu sanat şaheserinin de 2/3'ü, 1998 yılı Haziran ayı içerisinde bazı şahıslar tarafından yerinden sökülerek çalınmıştır.Dionysos'un düğün merasiminin işlendiği bu eşsiz mozaiğin çalınmasının ardından kalan diğer parçalar korunması için yerinden sökülerek Gaziantep Müze Müdürlüğü'ne taşınmıştır ve böylece Gaziantep kentimizin tarihi zenginlikleri arasına girmiştir.

Gaziantep kentinde Baraj inşaatının başlayacağını göz önünde bulunduran Kültür Bakanlığı, 1995 yılında Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Nautes Üniversitesi'nden bir Fransız arkeleoji ekibinin katılımıyla yoğun kurtarma kazılarını başlatmıştır.

Gaziantep için paha biçilmez bir yarihi değer dediğimiz Zeugma ne zaman bu eşsiz kentimizin ona bahşettiği üne kavuşmuştur ? diye bir soru gelebilir akıllara.1999 yılı sonbaharında Mezar üstü mevkiinde ilk buluntuların ortaya çıkarıldığı alanla, Zeugma uluslararası bir üne kavuşmuştur. Bundan sonra Gaziantep Valisi başkanlığındaki İl Encümen üyelerinin destekleriyle Gaziantep Valiliği İl Özel İdaresinden sağlanan kaynaklarla Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nce kurtarma kazılarına hız verilmiş olup, bu kazılarda iki Roma villası tamamıyla gün ışığına çıkartılmıştır. M.S.256 yılında Sasani saldırısıyla yakılıp yıkılan ve yangın katının altında kalan bu villalar; birinci katın eriyen kerpiç duvarları, daha sonra da yukarı teraslardan akıp gelen 3 metre kalınlığında erozyon toprağı ile örtülerek günümüze kadar korunmuştur.

Bu sebeple oda içlerinde çok sayıda sikke, bronz şamdan, pişmiş topraktan kandil ve çömlekler, mozaikler ve freskler ele geçirilmiştir. Ayrıca sırt üstü yatar şekilde duran bir MARS heykeli de bulunmuştur. Kurtarma kazılarına devam edilmekte olup,kazı alanlarından çıkartılan mozaikler ve diğer tarihi eserler su altında kalmaktan kurtarılarak Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne taşınmıştır.Bu kurtarma kazılarına merkezi Gaziantep'te bulunan Sanko Holding'in ve Birecik Barajı Konsorsiyumu'nun katkıları olmuştur. sadece Gaziantep için değil ;aynı zamanda tüm kentlerimiz , özellikle Bir anlamda Anadolu'nun kapısı sayılan iki önemli geçide Fırat Nehri sadece iki yerden izin vermiştir.Bunlardan birincisi Samsat (Samosata), diğeri de Belkıs / Zeugma'dır.
Samsat, Atatürk Barajı'nın suları altında kalmıştır.Birecik Baraj gölünde su tutulma işleminin tamamlanmasıyla birlikte Belkıs / Zeugma'nın yaklaşık 1/5'lik bölümü sular altında kalacaktır. Merkezi ABD'de bulunan PACKART Humanity Institute'ün maddi destekleri ve GAP İdaresi Başkanlığı'nın aracılığıyla;bu bölgede su tutulma işlemleri sona erene kadar Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında çok uluslu bir ekip kazı, belgeleme ve kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir.

Kaynak: gaziantep-bld.gov.tr/
Tarih: 29.11.2006 20:22
Rating: 4.31 (154 Oy:)
Boyut: 43.7 KB
    İletişim için mail adresimiz (contact us): kaliteliresimler © hotmail.com  |  Copyright © 2014  |    Gizlilik Politikası 4images  |  4homepages.de


SİTELERİMİZ:

porno - film izle hd - porno site
maç izle - porno bedava